DEKAN

Engkin Suwandana, S.Pd, M.Pd

SEKRETARIS DEKAN

Rizky Oktaviana Eko Putri, S.Pd, M.Pd

KAPRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Doni Uji Windiatmoko, S.Pd, M.Pd

KAPRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Rini Lindawati, S.Pd, M.Pd

KAPRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA

Suesthi Rahayuningsih, S.Si, M.Pd

SEKRETARIS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Wawan Hermawan, S.Pd, M.Pd

SEKRETARIS PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Wiwik Mardiana, S.Pd, M.Hum

SEKRETARIS PENDIDIKAN MATEMATIKA

Ulil Nurul Imanah, S.Pd, M.Pd